top

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

L.P.

FORMA ZAJĘĆ

SALA

DZIEŃ

NR GODZ. LEKCYJNEJ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

1.

Terapia uczniów z dysleksją

38

wtorek

7

8

E. Charmułowicz

2.

Praca dzieckiem z dysleksją

36

38

środa

6

7

J. Matysiak

3.

Zajęcia logopedyczne

12

czwartek

piątek

7

1

A. Skórkiewicz

4.

Zajęcia przyrodnicze kl. IV a, IV b

44

czwartek

wtorek

7

8

R Pozorska

5.

Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające edukację polonistyczną i matematyczną kl. III c

28

poniedziałek

5

6

B. Kędzierska

6.

Zajęcia wspomagające edukację polonistyczną i matematyczną kl. I b

23

wtorek

5

J. Jankowska

7.

Zajęcia wspomagające kl. I c

Zajęcia artystyczne kl. I c

65

28

środa

poniedziałek

5

5

E. Napora

8.

Zajęcia wspomagające kl. I d

24

CSR

poniedziałek

wtorek

9

4

M. Hrynkiewicz

9.

Zajęcia wspomagające kl. I a

25

poniedziałek

środa

5

5

A. Kacprzak

10.

Zajęcia wspomagające kl. III b

22

poniedziałek

6

7

M. Lewandowska

11.

Radzę sobie coraz lepiej kl. III d

 

poniedziałek

3

A. Nowakowska

12.

Koło matematyczne kl. VI b

Koło matematyczne kl. V b

60

36

poniedziałek

wtorek

6

7

A. Górna

13.

Koło matematyczne

37

poniedziałek

1245 – 1415

W. Kołodziej

14.

Koło matematyczne - krajoznawcze

29

piątek

5

M. Brzeska

15.

Koło języka polskiego kl. VI c

39

piątek

6

A. Zawistowska

16.

Koło języka polskiego kl. VI b

9

poniedziałek

7

A. Petrykowska

17.

Koło języka polskiego

39

poniedziałek

środa

7

7

M. Więckowska

18.

Koło języka polskiego

8

poniedziałek

1245 – 1415

M. Płączyńska

19.

Koło plastyczno - turystyczne

29

środa

5

K. Prażmo

20.

Koło języka angielskiego kl. I d

Koło języka angielskiego kl. I d

63

43

środa

wtorek

4

6

M. Szczepkowska

21.

Koło religijne Dzieci Maryi

28

60

wtorek

środa

6

3

J. Rybicka

22.

Koło komputerowe kl. IV b

Koło komputerowe kl. VI d

40

środa

wtorek

1

7

D. Cieciora

23.

Koło plastyczne

64

55

poniedziałek

czwartek

3

6

E. Albrewczyńska - Malek

24.

Koło Przyjaciół Książki

biblioteka

wtorek

1330 – 1500

G. Kamieniarz

M. Kwiatkowska

25.

Szkolna Liga Piłki Nożnej

sala gimnastyczna

wtorek

1340 – 1510

M. Pozorski

Z. Tonkowicz

26.

Program opiekuńczo – wychowawczy „Parasol”

55

środa

1330-1515

R. Świder

27.

Religijne kółko muzyczno – teatralne

55

środa

1330 – 1500

L. Laskowska

28.

Przygotowania do sakramentów

sala katechetyczna przy kościele

niedziela

1100-1145

ks. P. Olechowski

29.

Sprawowanie opieki świetlicowej

świetlica

od poniedziałku do piątku

po 30 min

E. Ludwiczewska

30.

Zespół do spraw profilaktyki

gabinet pedagoga

środa

1425 – 1625

T. Cenacewicz

31.

Nowe horyzonty edukacji filmowej „MAŁA AKADEMIA FILMOWA”

kl. IV a

cały rok

według karty wycieczki

E. Charmułowicz

32.

Program edukacyjny „Lepsza szkoła”

kl. IV a, VI a

cały rok

w zależności od potrzeb

E. Charmułowicz

33.

Zajęcia pozalekcyjne z języka kl. IV

6

poniedziałek

środa

7

7

M. Niechciał-Wodnicka

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl