top

Nauczyciele języka polskiego z naszej szkoły już od kilku lat uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Lepsza Szkoła", prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Celem projektu jest badanie efektywności nauczania języka polskiego w klasach korzystających z podręczników z serii "Między nami" GWO.
Nauczyciele poloniści :
systematycznie przeprowadzają badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się specjalistycznymi narzędziami pomiaru dydaktycznego
analizują osiągnięcia uczniów, porównując je z wynikami pozostałych uczestników programu z całej Polski
aktywnie uczestniczą w realizacji wszystkich zadań programu

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl