top

 

regulamin pobytu ucznia w szkole

 1. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 800, trwają po 45 minut do godziny 1605.

 2. Uczniowie przychodzą do szkoły przed rozpoczęciem lekcji i do godziny 800 przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 3. Po 4 godzinie lekcyjnej jest 20 min. przerwa obiadowa. Pozostałe przerwy trwają po 10 minut.

 4. Uczniowie, których rodzice pracują oraz dojeżdżający i czekający na lekcje lub autobus po skończeniu lekcji, przebywają w świetlicy szkolnej.

 5. Uczeń dojeżdżający może być zwolniony z obowiązku oczekiwania w świetlicy szkolnej na autobus tylko w tym wypadku, gdy dostarczy złożone na piśmie oświadczenie podpisane przez rodziców.

 6. Uczniowie dojeżdżający odjeżdżają najbliższym autobusem po skończonych zajęciach szkolnych.

 7. W wypadku, gdy uczeń dojeżdżający korzysta z zajęć szkolnych popołudniowych, za dojazd do domu odpowiedzialni są rodzice.

 8. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za pobyt dziecka na terenie szkoły po odbytych, planowanych zajęciach oraz przed zajęciami zgodnie z pkt 2.

 9. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych są pod opieką nauczyciela.

 10. Uczniowie wieszają kurtki w szatni w oznaczonych boksach lub wyznaczonych szafkach.

 11. Zewnętrzna odzież wierzchnia oraz obuwie sportowe powinny być oznakowane.

 12. W czasie pobytu w szkole uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły.

 13. Podczas ładnej pogody wszyscy uczniowie wychodzą na przerwę na boisko szkolne.

 14. W czasie przerwy nie wolno biegać po korytarzach i schodach oraz zachowywać się głośno.

 15. Wszelkie problemy podczas przerwy należy zgłaszać do nauczyciela dyżurującego.

 16. Uczniowie przechodzą do innych budynków szkolnych tylko pod opieką nauczyciela.

 17. W razie nieobecności nauczyciela:

 1. uczniowie mają zastępstwo lub są pod opieką w świetlicy,

 2. z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych mogą być zwolnieni do domu .

 1. Wszelkie zmiany w planie lekcyjnym są powieszone na tablicy ogłoszeń lub są podawane przez wychowawcę.

 2. Dyrekcja nie bierze odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie telefonu komórkowego, cennych przedmiotów, większej sumy pieniędzy przyniesionych do szkoły.

 3. W przypadku przyniesienia przez ucznia do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu lub życiu, przedmioty te mogą być skonfiskowane przez nauczyciela, oddane tylko rodzicom.

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl