top

1Dziewiątego grudnia w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się turniej piłki nożnej. W zawodach uczestniczyły drużyny ze szkół podstawowych w Bruku i Dzierzgoniu. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny - klas starszych i czwartych. Uczestnictwo w turnieju dzień przed rozgrywkami odwołała szkoła z Bągartu. Turniej rozegrano systemem "każdy z każdym". Skutkiem rozegranych meczy były rezultay:

 

W oczekiwaniu na Święta

Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Najmłodsi niecierpliwie wyczekują świętego Mikołaja, który włoży słodkości do butów i zostawi prezenty pod choinką. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców z rąk „sympatycznego pana w czerwonym stroju”.

RUMMIKUB 2014

Rummikub201419 listopada 2014 roku odbyły się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu mistrzostwa w Rummikub zorganizowane przez Agnieszkę Górną i Magdalenę Więckowską. Wzięło w nich udział 30 uczniów klas IV – VI. W półfinale uczestniczyli:

  • Amelia Pepłowska z klasy 4 d,

  • Weronika Wójcik z klasy 5 c,

  • Kamil Wójcik z klasy 6 a,

  • Mateusz Pałka z klasy 4 b,

  • Szymon Kiliszewski z klasy 6 a,

  • Faustyna Przybysz z klasy 6 a,

  • Szymon Domański z klasy 6 a,

  • Tomasz Grochulski z klasy 5 c.

Rada Rodziców informuje, że wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem na rachunek bakowy Rady Rodziców prowadzony w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu o numerze 57 8310 0002 0001 1426 2000 0010.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców - odbędzie się 14.01.2015r. godz. 1730.

 

1   Gminny Drużynowy Tenis Stołowy

Nasza szkoła tradycyjnie była organizatorem zawodów gminnych. Tym razem były to zawody drużynowego tenisa stołowego. Uczestnikami były drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych naszej gminy.

Zwycięzcami zawodów zostały drużyny dziewcząt i chłopców z Bągartu, drugie miejsce przypadło drużynom z Bruku trzecie wywalczyli przedstawiciele Dzierzgonia.

Drużyny dziewcząt ze szkoły w Bruku i chłopców z Dzierzgonia wystąpiły na zawodach powitowych unihokeja. Drużyna naszych chłopców wywalczyła drugie miejsce.

Skład naszej drużyny:

1. Iwanus Damian 6b
2. Górak Kacper 6b
3. Witkowski Jakub 6a
4. Wójcik Kamil 6a
5. Sokalski Maciej 5a
6. Jędrzejak Jakub 5a
7. Grochulski Tomasz 5c
8. Sikora Jakub 5c

1Trzeciego listopada w hali sportowej obył się Gminny Turniej Unihokeja. Uczestniami zawodów były drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z Bągartu, Bruku i Dzierzgonia. Turniej rozgrywany był systemem "każdy z każdym" w kategorii dziewcząt i chłopców. Mecze rozgrywano przemiennie dziewczęta - chłopcy. Wynikiem rozegranych meczy wyłoniono kolejność końcową turnieju:

1          MISTRZOSTWA SZKOŁY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Osiemnastego września w okolicach DKS Powiśle odbyły się biegi przełajowe mające na celu wyłonić najlepszych biegaczy naszej szkoły. Do zawodów zgłosiło się 93 chętnych do biegania. Zawody zostały przeprowadzone w kategorii dziewcząt i chłopców. W wyniku odbytych biegów ustalono następującą kolejność końcową:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZGONIU INFORMUJE

RODZICÓW O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KL. II , III i VI W ROKU SZKOLNYM

2014/2015 Z PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA”. DOCHÓD NA OSOBĘ

W RODZINIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 539 zł ).

WNIOSKI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ RODZICE UCZNIÓW: SŁABO WIDZĄCYCH,

NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, Z UPOŚLEDZENIIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM,

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYMIENIONA WYŻEJ

POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (klasy II -VI)

BEZ WZGLĘDU NA KRYTERIUM DOCHODOWE.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE MOŻE PRZEKROCZYĆ

KRYTERIUM DOCHODOWE ( DO 5% OGÓLNEJ LICZBY UCZNIÓW ).

PO WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU .

 

WNIOSEK MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ STĄD

Dzień Dziecka

Wystep uczennic z Va Z okazji święta „Naszych Milusińskich” w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 6 czerwca 2014 r. odbył się festyn rodzinny zorganizowany przy współpracy Rady  Rodziców i Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Wprawdzie pogoda próbowała popsuć plany wspólnej zabawy, ale po uroczystym otwarciu imprezy przez Sebastiana  Cierlickiego, Wojciech Demko i Sławomira Erbera na niebie zaczęło pojawiać się słońce. Dzieci wzięły udział w różnych konkurencjach sportowych, z których  największe emocje budziło przeciąganie liny. Po wysiłku fizycznym dzieci uzupełniały kalorie ze smakiem zajadając pieczone kiełbaski. Każda klasa przygotowała także  krótki występ artystyczny, można było zatem posłuchać piosenek i szkolnych żartów, a nawet podziwiać dzieci tańczące poloneza. W przerwach można było także  skosztować przepyszne ciasta upieczone przez rodziców. Największą atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie, na których świetnie bawili się wszyscy uczniowie. Na zakończenie dzieci otrzymały lody ufundowane przez Radę Rodziców. W imieniu wszystkich pociech serdecznie dziękujemy organizatorom za przygotowanie tej rodzinnej imprezy.

(M.W.)

 

Niecodzienne spotkanie z poetką

Spotkanie z pisarkaDnia 23 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie autorskie przedstawicieli klas IV-VI ze znaną poetką Ewą Chotomską – córką słynnej Wandy Chotomskiej. Znana z telewizyjnego programu „Tik Tak” – ciotka Klotka zaprezentowała swoją twórczość. W ciekawy i zabawny sposób opowiadała historie powstania wielu znanych piosenek i utworów poetyckich, a także zdradzała kulisy współpracy tworzenia programów telewizyjnych dla dzieci. Fascynującemu spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie, zagadki, konkursy. Na zakończenie autorka rozdawała liczne autografy, dedykacje i robiła pamiątkowe zdjęcia z uczniami. Spotkanie zorganizowały i przygotowały polonistki oraz pedagog szkolny. Autorka była pod pozytywnym wrażeniem wizyty w naszej szkole oraz krajobrazu okolic Dzierzgonia.

(E. Ch.)

 

Młodzi matematycy

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Matematycznego Matematyka to dziedzina, której znajomość jest niezbędna nie tylko w szkole, ale i w codziennym życiu. Warto zachęcać dzieci do rozwijania umiejętności matematycznych już od najmłodszych lat. 13 maja 2014 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny zorganizowany przez Zofię Bukowską, Barbarę Kropidlowski i Katarzynę Prażmo. Każdą klasę reprezentowało dwoje uczniów, którzy walczyli o udział w następnym etapie konkursu. Po sprawdzenie zadań wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

 

 

Młodzi literaci

 W Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się pierwszy etap wojewódzkiego konkursu literackiego pod nazwą Graj, opowiadaj i pisz ze Story Cubes zorganizowany przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia w Sztumie. Uczniowie musieli samodzielnie napisać opowiadanie na dowolny temat z wykorzystaniem wylosowanych przez organizatora ilustracji z 9 kostek Story Cubes, które można było dowolnie interpretować. W szkolnym etapie należało wybrać dwie najlepsze prace, co nie było łatwym zadaniem, bowiem nasi uczniowie mają dużą fantazję. Najciekawsze opowiadania zostały napisane przez Tomasza Grochulskiego i Szymona Zielińskiego z klasy IV c i zostały one wytypowane do dalszego etapu konkursu. Okazało się, że twórczość literacka naszych uczniów zasługuje na uznanie, ponieważ praca Szymona Zielińskiego zdobyła wyróżnienie w etapie wojewódzkim. Organizacją konkursu na terenie szkoły zajęła się Magdalena Więckowska. A oto zwycięskie opowiadanie, pod tytułem:Opowieść o królu, który chciał być szczęśliwy:

 

Ogólnopolski EKOTEST - 2014

Uczestnicy Ekotestu     15 kwietnia 2014 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu wzięli udział w Ogólnopolskim EKOTEŚCIE zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Ekologiczne w Warszawie, który co roku na terenie naszej szkoły przeprowadza Regina Pozorska. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla klas 3-4 oraz dla klas 5-6 szkoły podstawowej. Uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska, znacznie wykraczającą poza program nauczania. Po otrzymaniu wyników w czerwcu okazało się, że nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w ogólnokrajowej klasyfikacji. W kategorii klas młodszych  II miejsce w Polsce zajął Tomasz Grochulski, IV miejsce zdobył Karol Borowiecki, a V – Marcelina Procyk i Adrian Łachacz. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Świetne wyniki  naszych wychowanków świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół w całej Polsce.

 (M. W.)

 

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Uczestnicy Kangura 20.03.2014 roku został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny Kangur. W tym roku wzięło w nim udział 33 uczniów z klas

      II – VI.- w kategorii Żaczek - 2, Maluch - 16, Beniamin - 15 uczniów.

Jak co roku konkurs miał charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a  przedsięwzięciu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

 

Odkrywamy Dolne Powiśle

odkrywcyW ramach wykorzystania funduszy europejskich powstaje wiele interesujących projektów. Niektóre z nich służą edukacji i ciekawym sposobom na spędzanie czasu wolnego. Przykładem takiej inicjatywy jest wydana niedawno gra planszowa Odkrywcy Dolnego Powiśla, której autorem jest Sławomir Wiechowski. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu mogli 28 kwietnia po raz pierwszy zagrać w tę nową grę. Powstała ona przy współpracy z Klubem Gier Planszowych Pionkolandia w Sztumie. Publikacja ma na celu promocję walorów historycznych, turystycznych i kulturalnych naszego regionu.

Święty naszych czasów

papieKanonizacja Jana Pawła II to wydarzenie niezwykle istotne dla wszystkich Polaków. Dzień ten pozostanie na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach. Aby uczcić to doniosłe wydarzenie w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez Lidię Laskowską i uczniów klasy IV c i VI b. W czasie przedstawienia dzieci poznały istotne fakty z życia papieża, a także dowiedziały się, jakie cuda wydarzyły się dzięki modlitwom do Jana Pawła II, który zawsze tłumaczył: „Ja tylko się modlę, uzdrawia Bóg”. Inscenizacja miała charakter lekcji, w czasie której uczniowie poznawali receptę na świętość według Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy – zarówno młodzi aktorzy, jak i publiczność, mogli z głębi serca powiedzieć, że nasz wyjątkowy papież był naprawdę świętym naszych czasów.

(M. W.)

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl