top

1Trzeciego listopada w hali sportowej obył się Gminny Turniej Unihokeja. Uczestniami zawodów były drużyny dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych z Bągartu, Bruku i Dzierzgonia. Turniej rozgrywany był systemem "każdy z każdym" w kategorii dziewcząt i chłopców. Mecze rozgrywano przemiennie dziewczęta - chłopcy. Wynikiem rozegranych meczy wyłoniono kolejność końcową turnieju:

1          MISTRZOSTWA SZKOŁY W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Osiemnastego września w okolicach DKS Powiśle odbyły się biegi przełajowe mające na celu wyłonić najlepszych biegaczy naszej szkoły. Do zawodów zgłosiło się 93 chętnych do biegania. Zawody zostały przeprowadzone w kategorii dziewcząt i chłopców. W wyniku odbytych biegów ustalono następującą kolejność końcową:

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZGONIU INFORMUJE

RODZICÓW O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE

ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KL. II , III i VI W ROKU SZKOLNYM

2014/2015 Z PROGRAMU ,,WYPRAWKA SZKOLNA”. DOCHÓD NA OSOBĘ

W RODZINIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 539 zł ).

WNIOSKI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ RODZICE UCZNIÓW: SŁABO WIDZĄCYCH,

NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM, Z UPOŚLEDZENIIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM,

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WYMIENIONA WYŻEJ

POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (klasy II -VI)

BEZ WZGLĘDU NA KRYTERIUM DOCHODOWE.

W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE MOŻE PRZEKROCZYĆ

KRYTERIUM DOCHODOWE ( DO 5% OGÓLNEJ LICZBY UCZNIÓW ).

PO WNIOSKI NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU .

 

WNIOSEK MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ STĄD

Dzień Dziecka

Wystep uczennic z Va Z okazji święta „Naszych Milusińskich” w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 6 czerwca 2014 r. odbył się festyn rodzinny zorganizowany przy współpracy Rady  Rodziców i Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury. Wprawdzie pogoda próbowała popsuć plany wspólnej zabawy, ale po uroczystym otwarciu imprezy przez Sebastiana  Cierlickiego, Wojciech Demko i Sławomira Erbera na niebie zaczęło pojawiać się słońce. Dzieci wzięły udział w różnych konkurencjach sportowych, z których  największe emocje budziło przeciąganie liny. Po wysiłku fizycznym dzieci uzupełniały kalorie ze smakiem zajadając pieczone kiełbaski. Każda klasa przygotowała także  krótki występ artystyczny, można było zatem posłuchać piosenek i szkolnych żartów, a nawet podziwiać dzieci tańczące poloneza. W przerwach można było także  skosztować przepyszne ciasta upieczone przez rodziców. Największą atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie, na których świetnie bawili się wszyscy uczniowie. Na zakończenie dzieci otrzymały lody ufundowane przez Radę Rodziców. W imieniu wszystkich pociech serdecznie dziękujemy organizatorom za przygotowanie tej rodzinnej imprezy.

(M.W.)

 

Niecodzienne spotkanie z poetką

Spotkanie z pisarkaDnia 23 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyło się spotkanie autorskie przedstawicieli klas IV-VI ze znaną poetką Ewą Chotomską – córką słynnej Wandy Chotomskiej. Znana z telewizyjnego programu „Tik Tak” – ciotka Klotka zaprezentowała swoją twórczość. W ciekawy i zabawny sposób opowiadała historie powstania wielu znanych piosenek i utworów poetyckich, a także zdradzała kulisy współpracy tworzenia programów telewizyjnych dla dzieci. Fascynującemu spotkaniu towarzyszyło wspólne śpiewanie, zagadki, konkursy. Na zakończenie autorka rozdawała liczne autografy, dedykacje i robiła pamiątkowe zdjęcia z uczniami. Spotkanie zorganizowały i przygotowały polonistki oraz pedagog szkolny. Autorka była pod pozytywnym wrażeniem wizyty w naszej szkole oraz krajobrazu okolic Dzierzgonia.

(E. Ch.)

 

Młodzi matematycy

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Matematycznego Matematyka to dziedzina, której znajomość jest niezbędna nie tylko w szkole, ale i w codziennym życiu. Warto zachęcać dzieci do rozwijania umiejętności matematycznych już od najmłodszych lat. 13 maja 2014 roku odbył się w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny zorganizowany przez Zofię Bukowską, Barbarę Kropidlowski i Katarzynę Prażmo. Każdą klasę reprezentowało dwoje uczniów, którzy walczyli o udział w następnym etapie konkursu. Po sprawdzenie zadań wyłoniono zwycięzców, którymi zostali:

 

 

Młodzi literaci

 W Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się pierwszy etap wojewódzkiego konkursu literackiego pod nazwą Graj, opowiadaj i pisz ze Story Cubes zorganizowany przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia w Sztumie. Uczniowie musieli samodzielnie napisać opowiadanie na dowolny temat z wykorzystaniem wylosowanych przez organizatora ilustracji z 9 kostek Story Cubes, które można było dowolnie interpretować. W szkolnym etapie należało wybrać dwie najlepsze prace, co nie było łatwym zadaniem, bowiem nasi uczniowie mają dużą fantazję. Najciekawsze opowiadania zostały napisane przez Tomasza Grochulskiego i Szymona Zielińskiego z klasy IV c i zostały one wytypowane do dalszego etapu konkursu. Okazało się, że twórczość literacka naszych uczniów zasługuje na uznanie, ponieważ praca Szymona Zielińskiego zdobyła wyróżnienie w etapie wojewódzkim. Organizacją konkursu na terenie szkoły zajęła się Magdalena Więckowska. A oto zwycięskie opowiadanie, pod tytułem:Opowieść o królu, który chciał być szczęśliwy:

 

Ogólnopolski EKOTEST - 2014

Uczestnicy Ekotestu     15 kwietnia 2014 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu wzięli udział w Ogólnopolskim EKOTEŚCIE zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Ekologiczne w Warszawie, który co roku na terenie naszej szkoły przeprowadza Regina Pozorska. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: dla klas 3-4 oraz dla klas 5-6 szkoły podstawowej. Uczniowie musieli wykazać się rozległą wiedzą na temat ekologii i ochrony środowiska, znacznie wykraczającą poza program nauczania. Po otrzymaniu wyników w czerwcu okazało się, że nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w ogólnokrajowej klasyfikacji. W kategorii klas młodszych  II miejsce w Polsce zajął Tomasz Grochulski, IV miejsce zdobył Karol Borowiecki, a V – Marcelina Procyk i Adrian Łachacz. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Świetne wyniki  naszych wychowanków świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół w całej Polsce.

 (M. W.)

 

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Uczestnicy Kangura 20.03.2014 roku został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny Kangur. W tym roku wzięło w nim udział 33 uczniów z klas

      II – VI.- w kategorii Żaczek - 2, Maluch - 16, Beniamin - 15 uczniów.

Jak co roku konkurs miał charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a  przedsięwzięciu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

 

Odkrywamy Dolne Powiśle

odkrywcyW ramach wykorzystania funduszy europejskich powstaje wiele interesujących projektów. Niektóre z nich służą edukacji i ciekawym sposobom na spędzanie czasu wolnego. Przykładem takiej inicjatywy jest wydana niedawno gra planszowa Odkrywcy Dolnego Powiśla, której autorem jest Sławomir Wiechowski. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu mogli 28 kwietnia po raz pierwszy zagrać w tę nową grę. Powstała ona przy współpracy z Klubem Gier Planszowych Pionkolandia w Sztumie. Publikacja ma na celu promocję walorów historycznych, turystycznych i kulturalnych naszego regionu.

Święty naszych czasów

papieKanonizacja Jana Pawła II to wydarzenie niezwykle istotne dla wszystkich Polaków. Dzień ten pozostanie na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach. Aby uczcić to doniosłe wydarzenie w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się uroczysty apel przygotowany przez Lidię Laskowską i uczniów klasy IV c i VI b. W czasie przedstawienia dzieci poznały istotne fakty z życia papieża, a także dowiedziały się, jakie cuda wydarzyły się dzięki modlitwom do Jana Pawła II, który zawsze tłumaczył: „Ja tylko się modlę, uzdrawia Bóg”. Inscenizacja miała charakter lekcji, w czasie której uczniowie poznawali receptę na świętość według Jana Pawła II. Na zakończenie wszyscy – zarówno młodzi aktorzy, jak i publiczność, mogli z głębi serca powiedzieć, że nasz wyjątkowy papież był naprawdę świętym naszych czasów.

(M. W.)

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA

pilka           14 marca 2014 r. na boisku ORLIK w Starym Targu odbył się IV Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Premiera Donalda Tuska. Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu reprezentowali młodzi piłkarze z klas III. W skład drużyny weszli: Igor Kwidziński, Adrian Krejmer, Paweł Krupa, Grzegorz Wrona, Fabian Luckner, Oskar Żemojdzin, Oskar Cierlicki i Tymoteusz Pryczkowski.

Po rozegraniu wszystkich meczów systemem „każdy z każdym” drużyna naszej szkoły zajęła I miejsce i tym samym zakwalifikowała się do rozgrywek wojewódzkich. Turniej wojewódzki odbył się na stadionie ARKI GDYNIA 11 kwietnia. Już sama obecność na boisku tego klubu dostarczyła dzieciom wielu wrażeń. Niestety naszym chłopcom nie udało się zająć znaczącego miejsca w tym turnieju, ale ważny jest fakt, że zmierzyli się z innymi drużynami naszego województwa i nie poddali się bez walki.

(K.P.)

 

Sukcesy naszych uczniów – Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu

STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla uczniów klas 2-3

3-11 grudnia 2013r. uczniowie klas II i III przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu w 4 kategoriach: czytelniczej-I Ty bądź czytelny, ortograficznej- Ortograf, matematycznej -Plus – Minus i plastycznej -Kreska.

W kategorii czytelniczej I Ty bądź czytelny Zofia Grochulska z klasy II – zdobyła wyróżnienie wych. D. Bartoszewicz, również wyróżnienie zdobył Dawid Kruszyński z klasy III – w konkursie plastycznym Kreska -wych. B. Kędzierska. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy potwierdzające ich uczestnictwo. Tłem wręczenia dyplomów była wiosenna sceneria na powitanie Wiosny.

stypendiadaGratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów, a wszystkim pozostałym uczestnikom wytrwałości, aby dążyli do wymarzonych celów i nadal wytrwale pracowali, żeby w następnym roku było jeszcze lepiej.

D. Bartoszewicz

Wiosna, wiosna, ach to ty…” w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu

W ramach całorocznego cyklu spotkań „Cztery pory roku” 21 marca w pełnej krasie zawitała w szkolne mury Pani Wiosna. Uczniowie klas I-III ubrani w zielonożółte stroje zebrali się w sali gimnastycznej, aby uczcić pierwszy dzień wiosny radośnie i na sportowo. Prym wiodły sportowe rywalizacje, organizatorzy sprawdzili też wiedzę przyrodniczą, a dziewczynki zaprezentowały przepiękne stroje , w których mogliśmy odszukać wszystkie możliwe znaki wiosny. Ponadto każda klasa zaprezentowała wiosenną kolekcje mody na nadchodzący sezon Wiosna 2014. Ostatnim akcentem nawiązującym do starosłowiańskiej tradycji było podpalenie i wrzucenie Marzanny do wody, a ciepłe słoneczko tego dnia tylko utwierdziło wszystkich, że wiosna zagościła już na dobre.

wiosnaPowitanie wiosny zorganizowały wychowawczynie klas I-II-III „c”: E. Napora, D. Bartoszewicz, B. Kędzierska, D.Bartoszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu

XVIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Jak pomagać i ochraniać zwierzynę w lesie i na polach” organizowanego przez Koło Łowieckie „Cyranka”, Sztumskie Centrum Kultury i Nadleśnictwo w Kwidzynie przyniosła uczniom naszej szkoły wiele wzruszeń i radości. Magiczna liczba 13 to uczniowie wyróżnieni i laureaci najwyższych miejsc. Tego dnia przypadła podwójna radość dla rodzeństwa. Laureatem I miejsca w kategorii klas I-III został Kacper Latek, a laureatką również I miejsca w kategorii klas IV-VI została Małgorzata Latek. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Zofia Chmielewska, Aleksander Bartoszewicz, Igor Kwidziński, Beata Błaszczyk, Angelika Sinacka, Maciej Orzeł, Joanna Kraśniewska, Patrycja Kulas, Olga Aleksandrowicz, Wiktoria Koszalska, Kamil Krauze. Wszystkim laureatom raz jeszcze składamy gratulacje, życzymy kolejnych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu, a wychowawcom podziękowanie za zaangażowanie się i zachęcenie dzieci do udziału w konkursie.

Szkolny koordynator konkursu

Danuta Bartoszewicz

Sukcesy naszych uczniów

Ortografik klas II

Wiedza poprawnej pisowni pod względem ortograficznym to nie lada sztuka dla wielu, którzy sięgają za pióro. Uczniowie klas II przystąpili do takiego sprawdzianu wiedzy. Przed każdym zespołem klasowym było do wykonania pięć zadań należały do nich dyktando oraz 4 zadania ze znajomości zasad i reguł ortograficznych. Tytuł ORTOGRAFIKA KLAS II w kategorii zespołów klasowych zdobyła klasa II „d”, wicemistrzostwo wywalczyła klasa II „c”, na III miejscu uklasowała się II „b”, IV miejcse zajęła klasa II „a”. W kategorii indywidualnej I miejsce zajął Dawid Klimek, II miejsce Igor Tutaj, III miejsce Wiktoria Szwamber. Organizatorzy konkursu życzą wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zmierzyli się z trudną sztuką poprawnej pisowni wielu sukcesów i jeszcze lepszych wyników, a słowo pisane niech nigdy nie sprawia im kłopotów i samo kreśli się jak wszystkie hasła wyjęte ze słownika ortograficznego.

D.Bartoszewicz

                                          „Kot w butach” dla przedszkolaków

8 kwietnia 2014r. uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu odwiedzili dzieci z Tęczowego Przedszkola , aby zaprezentować im sztukę pt.”Kot w butach” na podstawie tekstu Ewy Szelburg – Zarembiny. Czwartoklasiści zagrali jak profesjonalni aktorzy. Sami przygotowali swoje kostiumy, rekwizyty były tworzone przy pomocy bardzo zaangażowanych rodziców. Wszyscy pracownicy przedszkola i przedszkolaki bardzo życzliwie przyjęli naszych aktorów.

mFOTO 4b

Stypendiada Polonistyczna

Stypendiada IVc m  Stypendiada Va m

W tym roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyła się Stypendiada Polonistyczna dla uczniów klas 4-6. Projekt składał się z trzech części. Pierwszą z nich był konkurs czytelniczy, w którym należało wykazać się doskonałą znajomością treści książki Joanny Olech „Dynastia Miziołków”. Drugi etap to konkurs ortograficzny sprawdzający pisownię wyrazów z u-ó, ż- rz, h-ch. Ostatnią część stanowił konkurs literacko-plastyczny, gdzie należało wykonać pracę dowolną techniką na jeden podanych tematów:

 

Turniej Superfarmera

 

Superfarmer m21 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbyły się eliminacje rozgrywek w popularną grę planszową Superfarmer. Jest to gra o ciekawej historii. Powstała ona w Warszawie w 1943 roku. Nosiła wtedy tytuł "Hodowla zwierzątek". Jej autorem jest wybitny polski matematyk, profesor Karol Borsuk. Gdy Niemcy zamknęli Uniwersytet Warszawski, profesor został bez pracy i postanowił sprzedawać wymyśloną przez siebie grę. 

 

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl