top

KANGUR 2016

17.03.2016 roku został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny Kangur. W tym roku wzięło w nim udział 35 uczniów z klas II – VI - w  kategorii Żaczek - 1,  Maluch - 16, Beniamin - 18 uczniów.  Opłata za udział w konkursie została uiszczona przez Radę Rodziców działającą w naszej szkole. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Organizatorem na terenie Polski jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, a patronuje przedsięwzięciu Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.

Konkurs przeprowadzany jest raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród. W tym roku nowością był fakt, że każdy uczestnik konkursu otrzymał  upominek – nagrodę uczestnictwa.

Konkurs co roku ma charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego przeznaczone jest 75 minut. Podczas rozwiązywania zadań konkursowych uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale przede wszystkim logicznym myśleniem. Wiele z nich stanowiło bardzo trudne łamigłówki, do rozwiązania których należało użyć pomysłowości i wykazać się wieloma umiejętnościami. Na wyniki konkursu będzie trzeba poczekać kilka miesięcy, ponieważMiędzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.

2  3  4  5

Konkurs recytarorski "Złote Usta"

 12 marca 2016 roku w Sztumie odbył się XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski o "Złote Usta", organizowany przez Sztumskie Centrum Kultury oraz Komendę Związku Harcerstwa Polskiego. Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu reprezentowało w tym roku pięciu uczniów:  Aleksandra Jaworska (klasa II d), Zuzanna Skok (klasa IIIc), Zofia Grochulska (klasa IV c), Julia Wiśniewska (klasa VIc) i Szymon Zieliński (klasa VI C).  Uczestników podzielono na dwie kategorie: klasy I – III oraz klasy IV – VI.  Uczniowie musieli wykazać się wzorową recytacją wiersza i fragmentu prozy.  Ich występ oceniali profesjonalni aktorzy trójmiejskich teatrów – Monika Chomicka-Szymaniak i Dariusz Szymaniak. Występ dzierzgońskich recytatorów zakończył się dużym sukcesem, gdyż w kategorii klas             I – III pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Jaworska pięknie wygłaszając wiersz Wandy Chotomskiej "Kokoszki". W kategorii klas starszych Julia Wiśniewska otrzymała najwyższą nagrodę i statuetkę Złotych Ustpo mistrzowsku recytując "Deszczyk" Juliana Tuwima. Natomiat Zuzanna Skok i Zofia Grochulska zdobyły wyróżnienia za piękną recytację.  Po rozdaniu nagród młodzi recytatorzy otrzymali wiele cennych wskazówek dotyczących występów scenicznych, które na pewno wykorzystają w przyszłości.

Spotkanie w czarnej sali Sztumskiego Centrum Kultury było dobrą okazją do integracji uczniów z całego powiatu i świetną szansą na żywy kontakt z literaturą.

1  6  7

 

Zadbaj o siebie

                                                                                    1  2  3  4

 

 

To logo przedsięwzięcia nauczycieli klas I-III mającego na celu zadbanie o higienę i formę spędzania przerw międzylekcyjnych w szkole. Wychowawczynie klas I-III zadbały o wyposażenie gabinetów w kąciki zainteresowań dla uczniów, które pozwolą w przyjemny sposób spędzić przerwę eliminując niewłaściwe zachowania na korytarzu. Wychowawczyni klasy II Bożenna Kędzierska zorganizowała konkurs plastyczny pt. TWOJE PROPOZYCJE NA MIŁE SPĘDZANIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH odzew był bardzo pozytywny napłynęło dużo prac, które wyeksponowane są w holu szkoły i przypominają o różnych formach zabawy. Sponsorzy : RADA RODZICÓW, BANK SPÓŁDZIELCZY, DYREKCJA SZKOŁY, ORGANIZATORZY zadbali o nagrody dla autorów najciekawszych prac oraz dla klas, które zaangażowały się w akcję ZADBAJ O SIEBIE . Ponadto Danuta Bartoszewicz i Małgorzata Koziara wypracowały z dziećmi piktogramy i hasła napominające uczniów jak należy zachowywać się na korytarzu, gdy nie korzystają z kącików zainteresowań w klasie.

OD MOMENTU ZAISTNIENIA TAKICH PROPOZYCJI I ROZWIĄZAŃ W KLASACH I-III NA SZKOLNYM HOLU JEST MIŁO I PRZYJEMNIE UMILKŁY HAŁASY, ZNIKNĘŁY WYŚCIGI BIEGACZY A PRZERWY STAŁY SIĘ CHWILĄ WYPOCZYNKU I RELAKSU.

Prace konkursowe

Prace konkursowe.

Stypendiada Wczesnoszkolna

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu  odbyła się Stypendiada Wczesnoszkolna dla uczniów klas 2-3. Projekt składał się z czterech części. Pierwszą  z nich był konkurs czytelniczy Abecadło, w którym należało wykazać się doskonałą znajomością  wierszy Jana Brzechwy. Drugi etap to konkurs ortograficzny Ortografek sprawdzający  pisownię wyrazów z  u-ó, ż- rz, h-ch. Trzecia część to konkurs matematyczny Plusik, w którym uczniowie rozwiązywali zadania w zakresie dodawania i odejmowania. Ostatnią część stanowił konkurs plastyczny Plastuś, gdzie należało wykonać pracę dowolną techniką na jeden podanych wcześniej tematów.

W konkursie, który odbył się w grudniu minionego roku wzięło udział 120 uczniów. Koordynatorem projektu na terenie szkoły były Anna Kacprzak i Katarzyna Prażmo.  Po dość długim oczekiwaniu na wyniki okazało się, że kilkoro uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursu. Na poziomie klas drugich nagrodzeni uczniowie to:

 • Patrycja Rębisz (II a) – wyróżnienie w konkursie matematycznym,
 • Alicja Malek (II a) – wyróżnienie w konkursie plastycznym,
 • Kacper Neidrowski (II b) -  wyróżnienie w konkursie plastycznym.

Natomiast do uczniów wyróżnionych na poziomie klas trzecich należą:

 • Wiktoria Unger (III d) – I miejsce w konkursie plastycznym,
 • Angelika Sinacka (III b) – II miejsce w konkursia plastycznym,
 • Oliwia Nadolecka (III c) -  wyróżnienie w konkursie czytelniczym,
 • Jakub Przybysz (III c) -  wyróżnienie w konkursie czytelniczym,
 • Zuzanna Skok (III c) -  wyróżnienie w konkursie ortograficznym i matematycznym

Laureaci Stypendiady otrzymali nagrody książkowe i medale, a pozostali uczestnicy  konkursu - dyplomy.

Udział w ogólnopolskim projekcie, jakim jest Stypendiada  pozwolił uczniom naszej szkoły na porównanie swojej wiedzy z uczniami innych szkół i zachęcił do dodatkowej pracy.

         Wielu uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu osiągnęło wysokie wyniki w nauce na zakończenie I semestru. Rada Rodziców działająca przy naszej szkole postanowiła nagrodzić najlepszych uczniów, aby zachęcić ich do dalszej pracy. 10 lutego 2016 r. zorganizowano dla nich ciekawe warsztaty paleontologiczne, w których mogli uczestniczyć najlepsi uczniowie ze wszystkich klas. Zajęcia poprowadził Paweł Wolniewicz - doktor nauk o Ziemi, paleontolog, który był wykładowcą Polskiej Akademii Dzieci, publikuje artykuły w Geografii w Szkole, jest głównym redaktorem serwisu Żywa Planeta, poświęconego naukom o Ziemi.  W czasie warsztatów dzieci poznały zwierzęta i rośliny, które żyły i rosły w czasach dinozaurów, w tym amonity, belemnity, jeżowce, ryby, gady, a także drzewa szpilkowe. Oglądały również ich skamieniałości, próbując powiązać je z oglądanymi wcześniej rekonstrukcjami.  Uczniowie wykorzystywali lupy w celu rozpoznania okazów i przypisania do odpowiednich grup oraz odnajdywali zwierzęta na plakacie przedstawiającym morze jurajskie. Szczególny nacisk położono  na prezentację skamieniałości, które dzieci mogą same odnaleźć w okolicy ich miejsca zamieszkania.

            W imieniu uczniów uczestniczących w zajęciach dziękujemy rodzicom za możliwość rozwijania zaineresowań przyrodniczych. Warsztaty prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących niewątpliwie zachęciły dzieci do prowadzenia naukowych eksperymentów i bacznego obserwowania otaczającego nas środowiska.

1  2

 

 

1

Akcja „Szukam przyjaciela”.

Kochani uczniowie często w rozmowach z Wami dowiaduję się, że jesteście smutni, bo nie macie prawdziwych przyjaciół, a bliscy koledzy czy koleżanki z klasy Was zawiedli, śmiali się
z Was, zdradzili Wasze tajemnice itp.

Razem z uczniami klasy piątej, zapoczątkowaliśmy akcję „ Szukam przyjaciela”. Polega ona na tym, że można napisać list o sobie, np.: co robię w czasie wolnym, jakie cechy cenię najbardziej u innych, czego nie toleruję…….

Listy trafiają do kartonika w gabinecie pedagoga. Każdy, kto przyniesie swój list, może przeczytać inne, które napisali jego koledzy i koleżanki ze szkoły. Dzięki temu jest szansa, żeby znaleźć kogoś, kto ma podobne zainteresowania, czuje i myśli podobnie jak Ty.

Osoby, które nie chcą dłużej spędzać czasu w wirtualnym świecie i wolą nawiązywać realne przyjaźnie, zapraszam do udziału w poszukiwaniach.

Proszę nie podpisywać listów z imieniem i nazwiskiem, w celu uniknięcia ewentualnych kpin
i żartów ze strony złośliwych kolegów. Każdy list będzie miał swój kod, który udostępnię osobom zainteresowanym i wiarygodnym.

W ramach akcji „ Szukam przyjaciela” odbędą się wspólne imprezy i przedsięwzięcia dla uczestników.

Pedagog szkolny

2

Kochani uczniowie!

Rusza kolejna edycja szkolnego konkursu KULTUROMANIAK. Prosimy wszystkich uczniów (od klasy I - do klasy VI) o wybranie w demokratycznych wyborach swojego kandydata na Kulturomaniaka, w terminie do 11.03.2016r. Przypominamy, że Waszą kandydaturę musi zaakceptować wychowawca
w oparciu o regulamin konkursu.

Regulamin:

 • Dobre relacje z rówieśnikami
 • Kulturalne słownictwo
 • Zaangażowanie w działalność społeczną
 • Właściwe zachowanie

( nie bierzemy pod uwagę ocen z przedmiotów szkolnych)           

Wszystkie wybrane osoby prosimy o zgłoszenie się do organizatorów konkursu, tj. p. Ewy Ludwiczewskiej lub pedagoga szkolnego, po druczek zgody rodzica na publikację zdjęcia w holu szkolnym i stronie internetowej.

 Serdecznie pozdrawia pedagog szkolny

Sportowe sukcesy naszej szkoły.

W dniach 10 i 11 lutego sportowcy naszej szkoły rozegrali w Czerninie mecze w ramach Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej. Po zaciętej i wyrównanej walce dziewczęta zajęły drugie miejsce zdobywając srebrne medale, a chłopcy za zajęcie trzeciego miejsca zostali udekorowani brązowymi medalami.

Są to kolejne medalowe sukces młodzieży naszej szkoły, w listopadzie dziewczęta jak i chłopcy zostali srebrnymi medalistami Powiatowego Turnieju Unihokeja.

2  4   5  6

UWAGA !!!

W DNIACH 15. 02. - 28. 02. KRĘGIELNIA BĘDZIE CZYNNA W NASTĘPUJĄCYCH GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK                15.00 - 21.00

SOBOTA                                                 15.00 - 22.00

NIEDZIELA                                           15.00 - 20.00

 

ULEGŁ RÓWNIEŻ ZMIANIE CENNIK !!!

 

Ach, co to był za bal...

Tegoroczny karnawał kończył się kilka dni przed rozpoczęciem ferii zimowych. Po semestrze pełnym wytężonej pracy uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu mogli wziąć udział w zabawie karnawałowej.

W poniedziałek – 8 lutego 2016 r. odbyła się dyskoteka dla dzieci z klas I-III oraz IV – VI zorganizowana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Agnieszkę Górną. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zarówno młodsi jak i starsi uczniowie doskonale się bawili. Zabawę prowadzili zawodowi animatorzy z Grupy T z Torunia, którzy w przebraniach klaunów wprawili wszystkich w świetny nastrój. Oprócz tańca przy najnowszych przebojach uczniowie mogli wziąć udział w różnych konkursach i zabawach. Uczniowie klas I-III wystapili w fantastycznych przebraniach. Na parkiecie spotkać można było księżniczki, super bohaterów, postacie z filmu Star Wars, rycerzy i wiele innych baśniowych postaci. Niestety starsi uczniowie nie wykazali się taką fantazją i tylko niektórzy przyszli w karnawałowych przebraniach.

Po tym roztańczonym dniu z niecierpliwościa czekamy na ferie, które będą dla uczniów i nauczycieli zasłużonym odpoczynkiem. 

Ogólnopolski MEDITEST

     DSC 0063W grudniu  2015 r w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się ogólnopolski konkurs wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony -MEDITEST. Jak co roku odbywa się on w dwóch kategoriach:

 • klasy 3 – 4,
 • klasy 5 – 6.

W całej Polsce uczestniczyło w nim prawie 8 tysięcy uczniów.

W tym roku wzięło w nim udział 27 uczniów naszej szkoły, których przygotowała Regina Pozorska oraz Anna Kacprzak. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie znajomości budowy ludzkiego organizmu oraz szerzenie wiedzy dotyczącej postępowania                w nagłych wypadkach. Uczniowie rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania. Pojawiły się w nim pytania dotyczące konkretnych chorób, badań medycznych oraz zasad zdrowego odżywiania. Mimo dużej skali trudności i surowych zasad oceniania uczniowie z naszej szkoły poradzili sobie wyśmienicie. Po otrzymaniu wyników w styczniu 2016 roku roku okazało się, że aż dwie uczennice rozwiązały test bezbłędnie i  zdobyły I miejsce w kraju.  Są to Dominika Goździelewska z klasy 5 b oraz Zofia Grochulska z klasy 4 c. Wymienione uczennice otrzymały dyplomy laureatów i nagrody książkowe. Ponadto aż 10 uczniów zdobyło wyróznienia, a są to:

 • Karol Borowiecki – klasa VI c, który zdobył VII miejsce w Polsce,
 • Miłosz Falkiewicz (III a), Tomasz Grochulski (VI c), Marcelina Procyk (VI a), Jakub Pskiet (VI c) – IX miejsce,
 • Zofia Wiśniewska (IV c) – X miejsce,
 • Mikołaj Więckowski (III a), Paweł Krupa (V a), Julia Wansowicz (V b) – XI miejsce,
 • Kornelia Krajewska (VI a) – XIII miejsce.

Świetne wyniki uczestników konkursu w skali Polski świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu medycyny, która niewątpliwie przyda się nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym.

Mikołajkowe śpiewanie

11 grudnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu odbył się II Konkurs Piosenki Mikołajkowej.

W konkursie startowało wielu uczestników z kilku powiatów województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Naszą szkołę reprezentowała czwórka dziewcząt: Aleksandra Gwazdacz, Julia Hrynkiewicz , Zuzanna Skok oraz Oliwia Nadolecka. Mimo tak ogromnej konkurencji występy konkursowe naszych dziewczyn były na najwyższym poziomie. Miejsce pierwsze zdobyła bezkonkurencyjna Zuzanna Skok wykonując perfekcyjnie piosenkę „Za chwilę święta”. Julia Hrynkiewicz , wykonaniem piosenki „Święta, święta” zapewniła sobie miejsce trzecie. Wspaniałą energią i uśmiechem na scenie wykazała się Ola Gwazdacz, ujmując nim komisję konkursową. Ola otrzymała wyróżnienie.

Jury konkursu podjęło też decyzję o przydzieleniu nagrody Grand Prix. Jednogłośnie otrzymała ją Zuzanna Skok, za wyjątkową interpretację muzyczno-sceniczną.

Ryszard Świder

6  10  30  37  39

 

ter

Uwaga!

Dnia 14.12.2015r. ( piątek) odbędą się w naszej szkole zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI ze specjalistą terapii uzależnień
P. Burzyńską. 
Warsztaty będą w kręgielni CSR. Przypominam
o zdjęciu obuwia przed wejściem do sali.


Zachęcam wszystkich uczestników do aktywnego udziału i życzę niezapomnianych wrażeń. 

Grafik spotkań:

1, 2 lekcja - klasa VI a + 6 wyznaczonych uczniów z VI d

3, 4 lekcja - klasa  VI b + 6 wyznaczonych uczniów z VI d

5, 6 lekcja - klasa VI c + 6 wyznaczonych uczniów z VI d

pedagog szkolny

ter 

Kochani Uczniowie!

W dniu 09.12.2015r. odbędą się w  naszej szkole zajęcia dla uczniów klas V z pracownikiem Placówki Straży Granicznej w Elblągu p. Lidią Osiek.   

W trakcie zajęć dowiecie się jak orientować się w terenie, co zrobić kiedy się zgubicie i jak unikać zachowań ryzykownych.

Zajęcia będą odbywały się w kręgielni CSR w następującej kolejności:

3 lekcja – V a

4 lekcja – V b

5 lekcja – V d

6 lekcja – V c

Ciekawych zajęć
życzy pedagog szkolny

Uwaga, uwaga!

ch

Dnia 04.12.2015r. zapraszam wszystkich uczniów wraz z rodzicami na „ ROZŚWIETLENIE CHIONKI”.

Impreza zaczyna się od godziny 15:00 przed Urzędem Miasta.
W trakcie imprezy  odbędą się występy naszych młodszych kolegów
z klasy IIa, będą stargany z upominkami świątecznymi, dużo słodkości, niespodzianki i oczywiści nie może zabraknąć  tam Was Kochani Uczniowie.

Pozdrawiam, pedagog szkolny

Uwaga, uwaga!

pol

Dnia 04.12.2015r. odbędą się  w naszej szkole pogadanki dla uczniów klas V z policjantem p. Mateuszem Lepką.
Pan policjant przygotował dla Was Kochani Uczniowie fajną niespodziankę, dlatego zachęcam do aktywnego udziału w zajęciach.

Grafik spotkań:

1 lekcja V d- klasa 37

2 lekcja V c- klasa 37

3 lekcja V B- klasa 9

4 lekcja V a – klasa 9

II Gminny Festiwal Jesienny

IMG 245720 listopada 2015 r odbył się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu II Gminny Festiwal Jesienny. Celem konkursu było rozwijanie aktywności muzycznej dzieci, promowanie ich talentów oraz integracja najmłodszych uczniów naszej gminy. Spotkanie zorganizowane zostało przez Bożennę Kędzierską, Mariolę Hrynkiewicz, Ewę Naporę, Jolantę Jankowską, Zofię Bukowską, Barbarę Kropidlowski i Ryszarda Świdra, a wzięli w nim udział wszyscy uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami.

tere

Kochani Rodzice!

Jeśli chcielibyście w sobotnie przedpołudnie ciekawie wypełnić czas swojemu dziecku i mieć chwilę na zakupy
lub załatwienie innych spraw, jest taka możliwość!!

Dzierzgoński Ośrodek Kultury proponuje fajne zajęcia plastyczne w godzinach od 9: 00 – 11:00 dla młodszych dzieci. Zajęcia zaczynają się od 28 Listopada.

Pozdrawia pedagog szkolny

Koncert dla Polski

IMG 0122Wychowanie patriotyczne stanowi ważny element współczesnej edukacji. 10 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się Koncert dla Polski upamiętniający 97 rocznicę odzyskania niepodległości. Impreza została przygotowana przez Mariolę Hrynkiewicz i Ewę Naporę, a uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie klas I-III.

Odświętny charakter spotkania podkreślały eleganckie stroje dzieci i biało- czerwone kotyliony. Uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego. Uczniowie klasy III c zaprezentowali w niezwykle obrazowy sposób ważne wydarzenia z historii naszej ojczyzny. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać pieśni i wierszy o tematyce patriotycznej. Dzieci z przejęciem recytowały utwory poetyckie, a znane melodie przepełniały wszystkich wzruszeniem. Barwną dekorację stanowiły plakaty związane z następującymi hasłami: Jestem Polakiem..., Polska to..., Życzę Polsce. Ostatnią część spotkania stanowiły zadania, z którymi musiały się zmierzyć poszczególne klasy. Uczniowie chętnie układali puzzle, rozwiązywali krzyżówki i inne zadania o tematyce patriotycznej.

Na zakończenie szkolnych obchodów Święta Niepodległości delegacja uczniów złożyła kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej znajdującym się w naszym mieście.

Uroczystość niewątpliwie pobudziła uczucia patriotyczne najmłodszych uczniów i podkreśliła wagę 11 listopada w historii naszej ojczyzny. Pamięć o przeszłości jest ważnym elementem naszej narodowej tożsamości, a wychowanie „ku miłości Ojczyzny” należy zacząć od wczesnych lat szkolnych.                                                                       

 pogadanka

Drodzy Uczniowie!

W dniu 16 listopada ( poniedziałek) odbędzie się w naszej szkole pogadanka dla uczniów klas VI z udziałem Zawodowego Kuratora Sądowego p. Justyną Szwarc.
Na spotkaniu dowiedzie się, jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich i jakie decyzje może podjąć sąd w stosunku do młodych osób, które często wagarują, wszczynają bójki, kradną, zastraszają i znęcają się nad młodszymi oraz przejawiają inne negatywne zachowania. Jeśli macie jakieś pytania to śmiało zachęcam do dyskusji.

Pozdrawiam, pedagog szkolny. 

Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży

Im. Teatrzyku Bim-Bom

            W sobotę 7 listopada 2015 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży im. Teatrzyku Bim-Bom. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach wiekowych. Szkołę Podstawową w Dzierzgoniu reprezentowały trzy wokalistki: Zuzanna Skok i Julia Wansowicz w kategorii wiekowej 7-10 lat, oraz Małgorzata Potomska w kategorii wiekowej 11-14 lat.

IMG 0811  IMG 0805  IMG 0859

Ogółem w konkursie wzięło udział ponad stu uczestników. Dużym sukcesem jest zdobycie przez naszą uczennicę Julię Wansowicz wyróżnienia. Przy tak ogromnej konkurencji to bardzo wysoka nota. Należy dodać, że pozostałe uczestniczki reprezentujące naszą szkołę również wypadły bardzo dobrze, prezentując bardzo wysoki poziom wykonawczy.

Ryszard Świder

Zwyc

TANECZNE HALLOWEEN

Klas IV b

30 pażdziernika odbyła się w naszej szkole dyskoteka z okazji Halloween zorganizowana przez Samorząd Szkolny i nauczycieli języka angielskiego. Zabawę prowadził DJ Robert z agencji muzyczno-rozrywkowej "Impro-Dance" z Gdańska. Podczas imprezy zostały przeprowadzone dwa konkursy: "Najstraszniejsze przebranie" oraz "Najstraszniejszy halloweenowy plakat". Najwięcej głosów otrzymał plakat klasy 4b, drugie miejsce zajął plakat klasy 6c, trzecie zaś przypadło klasie 6a. Natomiast najstraszniej przebranym okazał się Maciej Sokalski z klasy 6a, któremu zza pokrwawionej koszulki wystawały nóżki i rączki pluszowego, zabitego drewnianym kołkiem misia. Drugie miejsce zajęła Beata Błaszczyk przebrana za mumię egipską, trzecie miejsce zdobyła Daria Erber, która miała upiorny makijaż. Warto też wspomnieć, że dyskoteka nie odbyłaby się gdyby nie wsparcie finansowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu, dzięki któremu mogliśmy kupić nagrody dla zwycięskich klas oraz osób przebranych, ponadto był słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci. 

 

„Szlakiem Cesarza Wilhelma”

DSC06566W sobotę 24 października 2015 roku odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego

 III Otwarte Mistrzostwa Gminy Dzierzgoń w Biegu na Orientację. Tradycyjnie już, uczniowie naszej szkoły wzięli w nich czynny udział.

Do biegu przystąpili:

 1. 1.Sara Podsiadło
 2. 2.Weronika Wójcik
 3. 3.Michalina Markowicz
 4. 4.Tymon Pryczkowski
 5. 5.Jakub Jędrzejak
 6. 6.Michał Żemojdzin

Rywalizacja odbywała się w grupach dziewcząt i chłopców oraz w kilku kategoriach wiekowych. Nasi uczniowie znaleźli się w kategorii szkół podstawowych. Każdy z uczestników biegu otrzymał elektronicznego chipa, który służył do pomiaru czasu  oraz zaliczania punktów kontrolnych rozmieszczonych na trasie biegu.

W wyniku zaciętej rywalizacji nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca w klasyfikacji końcowej:

I miejsce w kategorii dziewcząt – Wójcik Weronika

II miejsce w kategorii chłopców – Żemojdzin Michał

Po zakończeniu zawodów każdy z uczestników biegu otrzymał nagrodę pamiątkową a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla wszystkich uczestników zawodów organizatorzy przygotowali gorący poczęstunek i napoje. Pogoda dopisała a w czasie imprezy panowała wspaniała atmosfera.

Ryszard Świder

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl