top

 

 

awyqeMistrzostwa klas IV w tabliczce mnożenia

W dniu 27 października 2015 roku w naszej szkole odbyły się po raz kolejny mistrzostwa klas IV w tabliczce mnożenia. Przez nauczycieli matematyki - Annę Błaszczyk, Agnieszkę Górną, Wandę Kołodziej i Ewelinę Waszczyszyn przygotowanych zostało 14 konkurencji. Zadania miały różny charakter, poczynając od ułożenia działania do podanych iloczynów, zawiązywania kokardek na patyczku, losowania piłeczek, łączenia kropeczek, kolorowania obrazka, rozwiązywania krzyżówki, a kończąc na kole fortuny. W czasie trwania konkursu, pozostali uczniowie, umilali wszystkim czas słownymi rymowankami, np.: „Matematyka - nauka zawiła – jak ją zrozumiesz, będzie dla ciebie bardzo miła!”. Pierwsze miejsce zajęła klasa IVC. W nagrodę uczniowie otrzymali upominki ufundowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

DSC 0780 DSC 0782 DSC 0801 DSC 0802 DSC 0808 DSC 0823 DSC 0850 DSC 0865

uwaga

 

UWAGA!

Dnia 27 listopada 2015r.( wtorek),
o godzinie 9:50

zapraszam wszystkich uczniów z klas V
wraz z nauczycielami

do sali gimnastycznej

na spektakl profilaktyczny

w wykonaniu Sceny Teatralnej z Krakowa.

Miłych wrażeń życzy pedagog szkolny

Bezpiczeństwo w sieci

bezp

 

Czy wiesz, co to jest cyberprzemoc? Jak zachować się, kiedy ktoś bez Twojej zgody i wiedzy nagrywa Cię, robi zdjęcia i umieszcza to w sieci? Gdy dostajesz obraźliwe, uporczywe esemesy lub czytasz złośliwe komentarze w internecie na swój temat?

Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi na lekcjach wychowawczych z pedagogiem szkolnym. Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w zajęciach
o cyberprzemocy. W trakcie lekcji można wylosować fajne gadżety pochodzące z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego.

pozdrawiam
Pedagog szkolny

obrazek

ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH

Drodzy uczniowie!
Na początku roku szkolnego z reguły każdy ma ładnie wyposażony piórnik, a później, w trakcie roku szkolnego różnie to bywa. Są tacy uczniowie, których rodzice mają trudną sytuację materialną i nie zawsze mogą kupić swoim dzieciom to co jest potrzebne do szkoły.

Jeśli macie w domu stare  kredki, które jeszcze nadają się do temperowania lub piórnik, tornister, tenisówki na w – f i inne rzeczy z ubiegłego roku, to porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, czy możecie przekazać je do szkoły na cel charytatywny.

Spakowane rzeczy przynieście do gabinetu pedagoga lub sekretariatu szkoły. Do środka włóżcie karteczkę ze swoim  imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której chodzicie. Wszyscy uczniowie, którzy wykażą się koleżeńską postawą i chęcią dzielenia się, dostaną nagrodę niespodziankę!

 

Pozdrawiam czytelników szkolnej stronki internetowej
pedagog szkolny 

JESIENNE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Jesień to czas wielu zmian w przyrodzie, moment, gdy nasze ogrody i sady pełne sa darów natury. We wspólczesnej rzeczywistości dzieci rzadko spotykają się z kultura ludową, która zajmuje istotne miejsce w naszej tradycji. Świetnym pomysłem na zapoznanie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu z obrzędami ludowymi było Święto Ziemniaka zorganizowane 2 października przez wychowawców klas trzecich – Mariolę Hrynkiewicz, Ewę Naporę, Annę Kacprzak i Jolantę Jankowską.

Celem wspólnej zabawy było promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach sportowych, poszerzanie wiedzy na temat ziemniaków i innych warzyw, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych oraz łączenie nauki z rozrywką.

Uczniowie spędzili kilka godzin w sali gimnastycznej i szkolnym ogrodzie na wspólnej zabawie biorąc udział w róznorodnych konkurencjach. Trzecioklasiści rozwiązywali zagadki, bawili się w sadzenie ziemniaków i brali udział w ciekawych zabawach z ziemniakiem w roli głównej. Przy okazji dzieci zdobyły wiedzę z zakresu gwarowych nazw kartofli i historii tej rośliny.

Na zakończenie emocjonujących rozgrywek każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Dzień ten był wspaniałą okazją do promowania pozytywnych zachowań, gdyż we wszystkich konkurencjach istotna była współpraca między uczniami. Takie imprezy to niewątpliwie wspaniały sposób na zdobywanie wiedzy poprzez działanie, co sprawia, że dzieci uczą się z radością. 

Klasa 3c  Ziemniaczany hokej

DZIERZGOŃSKA LIGA FUTSALU

IV edycja 2015/2016

 

 

futsal

ZAPISY DO 13. 11. 2015 r.

REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZENIA NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZGONIU ( www.spdzierzgon.pl ) LUB W SEKRETARIACIE PLACÓWKI

RUMMIKUB 2015

        Mistrzostwa w Sztumie 21 września 2015 roku odbyły się w szkolnej świetlicy mistrzostwa w Rummikub zorganizowane przez Agnieszkę Górną i Magdalenę Więckowską. Wzięło w nich udział 18 uczniów klas IV – VI. W półfinale uczestniczyli:

 

 

       Maciej Sołdaczuk z klasy 5 b,

       Weronika Wójcik z klasy 6 c,

       Kamil Krejmer z klasy 6 c,

       Martyna Kucińska z klasy 6 c

       Tomasz Grochulski z klasy  6 c,

       Aleksandra Noiszewska z klasy 5 b.

Emocjonującą rozgrywkę fiinałowa rozegrało dwóch uczniów. Po podliczeniu punktów ostateczne wyniki wyglądały następująco:

       I miejsce – Tomasz Grochulski,

       II miejsce – Weronika Wójcik.

       Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc wzięli udział w Mistrzostwach Rummikub w Sztumie, które zorganizował Klub Gier Planszowych Pionkolandia  25 września 2015 roku. W Sztumskim Centrum Kultury spotkało się ponad 90 wielbicieli gier z całego województwa. Nasz uczeń – Tomasz Grochulski zajął 19 miejsce, co jest świetnym wynikiem, gdyz jego konkurentami byli nie tylko uczniowie szkół podstawowych, ale także gimnazjów i liceów.

 

Rozgrywki szkolne  Rozgrywki szkolne 2  Rozgrywki szkolne 3

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Już po raz 22 ruszyła największa ekologiczna akcja ekologiczna „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2015”. „Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja. W ramach tej edycji kampanii organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Do tego potrzebna jest wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

18 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu przystąpili do sprzątania terenów należących do naszego miasta. W akcji wzięły udział wszystkie klasy IV – VI oraz klasa II a. Prace porządkowe objęły między innymi park miejski,  chodniki i skwerki naszego miasta. Tradycyjnie koordynacją akcji na terenie szkoły zajęła się Regina Pozorska. Natomiast Urząd Miejski zaopatrzył dzieci i młodzież w worki  i rękawiczki. Po pracowitym dniu uczniowie wraz z wychowawcami spędzili wspólnie czas przy ogniskach.

(M. W. )

 

Klasa 6  Ognisko klasy 4 d

WITAMY PO WAKACJACH

Po zasłużonym wakacyjnym wypoczynku uczniowie, rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu spotkali się 1 września na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Był to ważny dzień dla wszystkich uczniów, a w szczególności dla dzieci z klas pierwszych, które rozpoczynają naukę w murach naszej szkoły. Najmłodsi uczniowie z radością czekali na pierwsze spotkanie z wychowawcami, którymi zostały panie:

 • klasa 1 A (integracyjna) – Teresa Bloch i Karolina Langowska,

 • klasa 1 B – Danuta Bartoszewicz,

 • klasa 1 C – Barbara Kropidlowski,

 • klasa 1 D – Zofia Bukowska,

 • klasa 1 E – Małgorzata Koziara.

DYREKTOR     SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  DZIERZGONIU   INFORMUJE

RODZICÓW  O   MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA  WNIOSKÓW   NA   DOFINANSOWANIE

ZAKUPU  PODRĘCZNIKÓW   DLA   UCZNIÓW  KL.  III   W  ROKU   SZKOLNYM

2015/2016  Z  PROGRAMU  ,,WYPRAWKA  SZKOLNA”.  

DOCHÓD NA OSOBĘ W  RODZINIE  NIE  MOŻE  PRZEKROCZYĆ  574 zł ).

 WNIOSKI  MOGĄ  SKŁADAĆ   RÓWNIEŻ  RODZICE  UCZNIÓW:  SŁABO WIDZĄCYCH, NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  RUCHOWĄ, W TYM Z  AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM  Z ZESPOŁEM ASPERGERA, Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIĄ  INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI, W PRZYPADKU GDY JEDNĄ Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  WYMIENIONA  WYŻEJ 

 POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE  O  POTRZEBIE  KSZTAŁCENIA  SPECJALNEGO (klasy III, V, VI) 

BEZ   WZGLĘDU  NA   KRYTERIUM   DOCHODOWE.

W UZASADNIONYCH  PRZYPADKACH  DOCHÓD NA OSOBĘ  W  RODZINIE  MOŻE  PRZEKROCZYĆ KRYTERIUM  DOCHODOWE  ( DO 5% OGÓLNEJ  LICZBY   UCZNIÓW ).

PO  WNIOSKI  NALEŻY  ZGŁASZAĆ  SIĘ  DO  SEKRETARIATU ,

LUB POBRAĆ STĄD

SUKCES SZÓSTOKLASISTÓW

Pod koniec maja poznaliśmy wyniki sprawdzianu, jaki uczniowie klas szóstych pisali 1 kwietnia. W tym roku do sprawdzianu przystąpiło 68 uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Test pisano w nowej formie z podziałem na dwie części – język polski i matematyka oraz język angielski. Szóstoklasiści musieli wykazać się m. in. takimi umiejętnościami jak analiza i interpretacja tekstów kultury, tworzenie wypowiedzi, sprawność rachunkowa, rozumowanie i tworzenie strategii. Po raz pierwszy uczniowie przystąpili do sprawdzianu z języka angielskiego, w którym należało wykazać się znajomością środków językowych, rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi.

Wyniki uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu są na bardzo dobrym poziomie, gdyż przewyższają średnie wyniki naszego powiatu. Z języka polskiego nasi uczniowie uzyskali średnio 67%, z matematyki 58%, natomiast z języka angielskiego 69%. Najwyższy wynik osiągnęli uczniowie klasy VI a, których wychowawcą jest Regina Pozorska. Uczniowie tej klasy zdobyli 78 % punktów z każdego z powyższych przedmiotów.

Serdecznie gratulujemy szóstoklasistom tak dobrze napisanego sprawdzianu, jednocześnie życzymy im powodzenia na dalszych etapach edukacji.

(M. W.)

Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego

"Orzeł Języka Angielskiego”

Dnia 14 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu odbył się konkurs ze znajomości języka angielskiego dla klas III-VI. Wzięło w nim udział 53 uczniów z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach wiekowych: klasy 3-4 oraz klasy 5-6. Organizatorem konkursu był Zespół DELTA, który opracował i sprawdzał testy konkursowe. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące gramatyki, słownictwa oraz wiedzy o historii i geografii Wielkiej Brytanii.

Pomimo dużego zaangażowania uczniów nie udało nam się zdobyć tytułu laureata. Jednakże wyróżnienie uzyskali: Zofia Grochulska z kl. 3 c, Paweł Krupa z kl. 4 a, Maciej Leoniak z kl. 4 a oraz Marcelina Procyk z kl. 5 a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a wyróżnionym życzymy powodzenia w dalszych potyczkach językowych.

(A. G-K.)

kuluromaniak

Kochani uczniowie!

Z wielką przyjemnością ogłaszam finał konkursu Kulturomaniak 2015r.

W wyniku demokratycznych wyborów
( nauczycieli, pracowników i uczniów)
zwycięzcą konkursu  w kategorii klas I – III  został
Arkadiusz Mateńka I e

w kategorii VI – VI
Tomasz Grochulski  V c

Wielkie fanfary i gratulacje dla wszystkich uczestników !

Nagrody zostaną wręczone 26 czerwca na uroczystym apelu
z okazji zakończenia roku szkolnego.

pedagog szkolny

 

W ŚWIECIE BAŚNI ANDERSENA

2Czytanie baśni jest bardzo ważne dla rozwoju dzieci, dzięki nim najmłodsi uczą się odróżniać dobro od zła, poznają siłę miłości i przyjaźni. Aby zachęcić najmłodszych do kontaktu z lekturami, w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 20 maja 2015 r. odbył się konkurs dla klas II – III W świecie baśni Andersena przygotowany przez Ewę Naporę i Mariolę Hrynkiewicz. Wcześniej dzieci musiały szczegółowo zapoznać się z siedmioma znanymi baśniami H. Ch. Andersena. Każda klasa była reprezentowana przez świetnie przygotowany trzyosobowy zespół. Uczniowie musieli wykazać się wspaniałą pamięcią, refleksem i spostrzegawczością, gdyż należało na przykład rozpoznać fragment baśni na podstawie krótkiego cytatu, prawidłowo ułożyć tytuły utworów, skojarzyć rekwizyty i postacie z tekstem. Poziom przygotowania uczniów był bardzo wysoki, więc aby wyłonić zwycięzców konieczna była dogrywka. Ostatecznie klasyfikacja wyglądała następująco:

 • I miejsce – drużyna z klasy III d – Dawid Klimek, Bartosz Więcek i Artur Paw,

 • II miejsce – drużyna z klasy II a – Paulina Czechowska, Lena Tur i Mikołaj Więckowski,

 • III miejsce – drużyna z klasy II c – Zuzanna Skok, Julia Hrynkiewicz i Oliwia Góral.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Konkurs ten był wspaniałą okazją do wspólnej zabawy połączonej ze zdobywaniem wiedzy. Mamy nadzieję, że rozbudzenie miłości do książek w tak młodym wieku zaowocuje w przyszłości i z naszych uczniów wyrośnie grono dojrzałych czytelników literatury.

„Kryształowy Słowik”

1            Dnia 6 czerwca 2015 r. w kinoteatrze „GROM” w Gdyni odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej. Patronat honorowy nad konkursem objął Wiceprezydent Miasta Gdyni Bartosz Bartoszewicz. Mottem przewodnim tegorocznego konkursu była muzyka filmowa.

            Nasze miasto reprezentowała uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu

Zuzanna Skok. Zuzia została zakwalifikowana do ścisłego finału spośród 80 innych dzieci. W finale kategorii szkół podstawowych wystąpiło 10 uczestników. Nasza reprezentantka nie dała szans konkurentom zajmując I miejsce. Wykonała perfekcyjnie piosenkę filmową „Singin' in the Rain” –„ Deszczowa piosenka– amerykański musical 1952 roku w reżyserii Stanleya DonenaGene'a Kelly.

            Przygotowaniem lingwistycznym naszej laureatki, zajęła się  Alicja Petrykowska, nauczycielka języka angielskiego. Przygotowaniem muzycznym, aranżacją i twórcą podkładu muzycznego był Ryszard Świder, nauczyciel muzyki.

            Zuzia Skok jest bardzo utalentowaną mieszkanką naszego miasta i możemy być pewni, że jeszcze nie raz o Niej usłyszymy. Należy dodać, że to już kolejny laureat zdobywający to zaszczytne trofeum w tym konkursie. W poprzedniej edycji zwyciężył również nasz uczeń Jeremi Zdunek, obecnie uczeń gimnazjum.

Ryszard Świder

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka na stadionie przy Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu 1 czerwca 2015 r. odbył się festyn rodzinny zorganizowany przy współpracy Rady Rodziców i Dzierzgońskiego 1   2Ośrodka Kultury. W imprezie oprócz uczniów z naszej szkoły uczestniczyły też dzieci z innych szkół gminy. W tym roku pogoda sprawiła prezent naszym pociechom, gdyż od samego rana na niebie świeciło słońce. Dzieci wzięły udział w różnych konkurencjach sportowych, z których największe emocje budziło przeciąganie liny. Po wysiłku fizycznym uczniowie uzupełniali kalorie ze smakiem zajadając pieczone kiełbaski i pyszne ciasta upieczone przez rodziców. Każda klasa przygotowała także krótki występ artystyczny, można było zatem posłuchać piosenek i wierszyków. Jak zawsze największą atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie, na których świetnie bawili się zarówno młodsi jak i starsi uczniowie. Na zakończenie festynu na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka – pani burmistrz Elżbieta Domańska ogłosiła, że w naszym mieście zostanie wybudowany plac zabaw Nivea. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali rodzice, którym serdecznie dziękujemy za pomoc. Tego dnia na wszystkich dziecięcych twarzach zagościł uśmiech, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ „wszystkie dzieci nasze są”.

3Dnia 13 maja 2015 roku odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III zorganizowany przez Zofię Bukowską, Barbarę Kropidlowski i Katarzynę Prażmo. Każdą klasę reprezentowało dwoje uczestników wybranych podczas eliminacji klasowych. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu. Oto laureaci szkolnych zmagań z matematyką:

 • klasy pierwsze:

I MIEJSCE -   Ismael Michałek z klasy I C,

II MIEJSCE-  Michał Orchowski z klasy I E,

III MIEJSCE -  Laura Zdunek i Patrycja Rębisz z klasy I A,

 • klasy drugie:

I MIEJSCE -   Ewelina Bednarska z klasy II D,

II MIEJSCE-  Zuzanna Skok z klasy II C,

III MIEJSCE -  Oliwier Muller i Błażej Karol z klasy II B,

 • klasy trzecie:

I MIEJSCE -   Igor Tutaj  i Zofia Grochulska z klasy III C,

II MIEJSCE-  Fabian Krojec z klasy III B.

Wszyscy uczestnicy konkursu  szkolnego otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatorów.

4Natomiast w sobotę 23 maja w Szkole Podstawowej w Sztumie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III. Udział w nim wzięli uczniowie reprezentujący 10 szkół powiatu. Poziom wiedzy matematycznej uczestników był bardzo wyrównany. Naszą szkołę reprezentowali Ismael Michałek, Ewelina Bednarska i Igor Tutaj. Wszyscy uczniowie byli dumni z faktu, że reprezentowali swoja szkołę i niewątpliwie dalej będą rozwijać swoje matematyczne zdolności.

1W dniu 28-05-2015r. na boisku „Orlik” przy gimnazjum odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej. W  zawodach uczestniczyło pięć drużyn mieszanych (dziewczęta i chłopcy) ze szkół podstawowych naszej gminy (dwie z Bruku, jedna z Bągartu i dwie z Dzierzgonia). Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczy ustalono klasyfikację końcową szkół:
1. SP Dzierzgoń
2. SP Bruk
3. SP Bągart

Naszą szkołę reprezentowali:

 

Szkolny Turniej Unihokeja

IMG 0009Dnia 26 maja 2015 r. w Centrum Sportowo Rekreacyjnym odbył się Szkolny Turniej Unihokeja drużyn mieszanych. W zawodach wzięły udział drużyny składające się z uczniów klas IV-VI. Drużyny grały po sześciu zawodników . Mecze odbywały się w dwóch dziesięciominutowych częściach.

Oto zwycięzcy rywalizacji:

1.Klasa 6c i Wacek

2.Biało Zielone Szatany

3.Drewno Club 39

Turniej odbywał się w miłej i sportowej atmosferze. Liczne grono zgromadzonych kibiców dopingowało swoje ulubione drużyny. Po zakończeniu rozgrywek każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar.

Składy trzech pierwszych drużyn:

W dniu 21 maja odbyła się w naszej szkole Profilaktyczna Impreza Muzyczna pod hasłem „Hazard alkohol, narkotyki i te sprawy nie są do zabawy”. 1Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta Dzierzgonia. Uczniowie wygłaszali głośno swoje postulaty promujące walkę z hazardem i uzależnieniami.

Po powrocie do sali gimnastycznej uczestnicy  zaprezentowali  na scenie swoje piosenki.  Przygotowaniami do występów oraz oprawą muzyczną zajął się, jak zawsze niezastąpiony w tej roli, p. Ryszard Świder.   Do naszej szkoły przybyli również uczniowie z Bruku i Bągartu, by zaśpiewać razem z nami na scenie i powalczyć o nagrody.  Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się :

Wyniki konkursu KANGUR 2015

19.03.2015 roku został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu konkurs matematyczny Kangur. W tym roku wzięło w nim udział 36 uczniów z klas II – VI - w kategorii Żaczek - 4, Maluch - 16, Beniamin - 16 uczniów

Konkurs miał charakter jednorazowego testu, który uczniowie rozwiązywali przez 75 minut. Wiele z zadań stanowiło bardzo trudne łamigłówki, do rozwiązania których należało użyć pomysłowości i wykazać się wieloma umiejętnościami. Po otrzymaniu wyników okazało się, że sześcioro uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych:

 • Kategoria Żaczek – Lena Tur i Mikołaj Więckowski z II a,

 • Kategoria Maluch – Maciej Leoniak i Patrycja Szramowska z IV a,

 • Kategoria Beniamin – Tomasz Grochulski i Karol Borowiecki z V c.

Uczniowie ci otrzymają nagrody – niespodzianki na zakończenie roku szkolnego. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!!!

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu

XIX edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego

POMAGAMY ZWIERZYNIE NA POLACH I W LESIE

rozstrzygnięta

SAM 0648Uczniowie naszej szkoły wiernie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą od początku istnienia tego konkursu w tworzeniu prac plastycznych o tematyce leśnej oraz sposobach i formach niesienia pomocy leśnej zwierzynie. Każdego roku na konkurs nadsyłane są prace w bardzo, bardzo licznej ilości. Kapituła konkursu zmaga się z wielkim zadaniem, aby spośród tak licznej ilości wybrać i nagrodzić te najciekawsze. Nasi uczniowie corocznie nagradzani są jako jedna z najliczniej  reprezentowanych szkół. Podobnie stało się w tym roku. W kategorii klas I-III Aleksander Bartoszewicz zdobył II miejsce, wyróżnienia przyznano Karolinie Budzińskiej, Łukaszowi Krupie, Aleksandrze Pierzchała, Karolinie Budzińskiej i Kacprowi Latek. W kategorii klas IV-VI wyróżniono Wiktorię Tomaszewską, Karola Borowieckiego, Julię Bajtus, Oliwię Owsiankę. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni przeżyli wzruszające chwile odbierając piękne i wartościowe nagrody. Czuli się bardzo szczęśliwi i uradowani tą chwilą. Do tradycji tego konkursu należy również wyróżnianie nauczycieli angażujących się w pomoc i koordynowanie konkursu w szkołach. Wśród trojga pedagogów została po raz kolejny wyróżniona Danuta Bartoszewicz. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych aby  sławili  dobre imię szkoły.                                               

Drogami świętego Jakuba

Uczestnicy Konkursu Religijnego         16 kwietnia 2015 roku odbyła się w Elblągu ostatnia część XIX Diecezjalnego Konkursu pod tytułem „Drogami świętego Jakuba”. Konkurs przebiegał w trzech etapach: szkolnym, dekanalnym i diecezjalnym. Do etapu szkolnego przystąpiło 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu przygotowywanych przez Lidię Laskowską i księdza Piotra Olechowskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy uczennice: Faustyna Przybysz z klasy VI a, Daria Lipska z V b oraz Marcelina Procyk z V a. Po zmaganiach na szczeblu dekanalnym odbywających się w Ryjewie okazało się, że Faustyna zdobyła I, a Daria II miejsce przechodząc tym samym do ostatniego etapu konkursu. W trzecim etapie  brało udział 23 uczniów szkół podstawowych z całej diecezji. Nasze uczennice wykazały się doskonałą znajomością życia świętego Jakuba, ponieważ Faustyna Przybysz zdobyła III miejsce, natomiast Daria Lipska – X miejsce.

                                                                                                   (M. W.)

Centrum sportowe

Lepsza Szkoła

Podręczniki

PUBLIKACJE


bottom

Administrowana przez ZYGTON. Strona funkcjonuje od 2006r. Kontakt z administratorem - zygton@wp.pl